• /
  • Alan Kodları

Mardin Artuklu Üni.

Alan Kodları

18. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

 

ANA TEMA: KÜLTÜR TURİZMİ

Mardin'in binlerce yıllık tarihi geçmişi, onlarca kültüre ev sahipliği ile zenginleşmiş sosyal yapısı göz önüne alınarak

18. Ulusal Turizm Kongresinin ana teması "Kültür Turizmi" olarak öngörülmüştür.

Ayrıca bunun dışında aşağıdaki konular da kongre temaları olarak belirlenmiştir.

 

#

Kod

ALANLAR

1

1

TURİZM EKONOMİSİ VE POLİTİKASI

 

11

Turizm politikası ve planlaması

 

12

Turizm ekonomisi

 

13

Turizm ve sürdürülebilirlik

 

14

Turizm eğitimi

 

15

Turizm mevzuatı

2

 

DESTİNASYON YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI

 

21

Destinasyon yönetimi

 

22

Destinasyon pazarlaması

 

23

Turizm sosyolojisi

3

 

TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

 

31

Otel yönetimi

 

32

Turizm aracıları yönetimi

 

33

Yeme-içme işletmeleri yönetimi

 

34

Ulaştırma işletmeleri yönetimi

4

40

TURİZM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA

5

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-FİNANSMAN

 

51

Turizm işletmelerinde muhasebe

 

52

Turizm işletmelerinde finansman

6

60

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

7

70

TURİZM REHBERLİĞİ

8

80

REKREASYON VE BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ

9

 

ALTERNATİF TURİZM

 

91

Doğa temelli alternatif turizm

 

92

Kültür temelli alternatif turizm

 

93

Din temelli alternatif turizm

 

94

Sağlık temelli alternatif turizm

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü