• /
  • Danışma Kurulu

Mardin Artuklu Üni.

Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ

Prof. Dr. Orhan BATMAN

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI  (Dönem Başkanı)

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN

Prof. Dr. Orhan İÇÖZ

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN 

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN

Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU

Prof. Dr. Alp TİMUR

Prof. Dr. Muharrem TUNA

 

*Soyada göre alfabetik düzenlenmiştir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü