• /
  • Destekleyen Dergiler

Mardin Artuklu Üni.

Destekleyen Dergiler

Kongremiz;  

"Turizm Akademik Dergisi",

"Journal of Recreation and Tourism Research", 

"Journal of Tourism and Gastronomy Studies" , 

"International Journal of Contemporary Tourism Research",

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi" ,

Mukaddime" , 

"Güncel Turizm Araştırmalaı Dergisi"

"Journal of Multidisciplinary Academic Tourism" ,

"Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergisi" ve

"Journal of Tourismology (JoT)"

dergileri tarafından desteklenmektedir.

Kongremize kabul edilen bildiriler söz konusu dergilerin hakem sürecinden geçmek koşuluyla (ve bildiri metni genişletilerek)  yayımlanacaktır.

 

Journal of Tourismology (JoT) 'nin kongre katılımcılarına mesajı için tıklayınız.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü