T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY18. ULUSAL TURİZM KONGRESİ (18-22 Ekim 2017)