• /
  • Kabul Edilen Bildiriler

Mardin Artuklu Üni.

Kabul Edilen Bildiriler

Bildiri Kodu

Bildiri Başlığı

Yazarlar

11_002

PAYLAŞIM EKONOMİSİ VE TURİZME ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. İlker GÜL

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER

Doç. Dr. Gürel ÇETİN

11_003

ULUSAL TURİZM KONGRELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ TURİZM ARAŞTIRMALARININ PROFİLİ - RETROSPEKTİF BİR BAKIŞ

Yrd. Doç. Dr. Onur İÇÖZ

Prof. Dr. Orhan İÇÖZ

11_005

KÜLTÜR KENTİ MARDİN’DE TURİZM KONAKLAMA ARZ VE TALEBİNİN GELİŞİMİ VE ANALİZİ

Öğr. Gör. Ebru ULUCAN

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN

11_007

İZMİR KALKINMA AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİN
UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

Prof. Dr. Mustafa TANYERİ

Doç. Dr. Gürhan AKTAŞ

Ögr. Gör. Dr. Manolya AKSATAN

Arş. Gör. Mehmet ERTAŞ

Arş. Gör. Zehra Gökçe SEL

12_001

ENDÜSTRİ 4.0 TEKNOLOJİLERİ VE TURİZM: SANAL/ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, HOLOGRAM, ROBOTLARIN TURİZM EKONOMİSİNE VE İŞLETMELERİNE FİNANSAL KATKISI

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DİRİCAN

Yrd. Doç. Dr. Burak MİL

12_002

UZAY TURİZMİNİN FİNANSAL, İKTİSADİ VE İŞLETME BOYUTUNUN KAVRAMSAL BİR ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DİRİCAN

12_006

TÜRKİYE’DE TURİZM TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ (VERSİYON 1)

Doç. Dr. Seher Nur SÜLKÜ

Kültür ve Turizm Uzmanı Emel KOÇTEPE

12_008

TURİZMİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(1963-2015)

Ahmad Wali FURMOLLY

Dr. Berna KIRKULAK ULUDAĞ

12_009

TURİZM TALEBİNİN WİCKENS–BEUSCSH HATA DÜZELTME MODELİYLE TAHMİNLENMESİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem DEMİR

Doç. Dr. Boran TOKER

Merkez Bankası Çalışanı Muratcan ORAKÇI

13_002

YENİÇAĞA İLÇESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME AÇILMASINDA YEREL HALKIN TUTUMU

Fatih CAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK

13_003

YEŞİL BİLİNÇ DÜZEYİNİN VE YEŞİL GÖZ BOYAMA SONUCUNDA OLUŞAN ŞÜPHECİLİĞİN TURİSTLERİN DAVRANIŞSAL NİYETLERİNE ETKİSİ

İpek TEZCAN

Yrd. Doç. Dr. Ali AVAN

14-002

TURİZM ÖN LİSANS EĞİTİMİNDE KARİYER PLANLAMASI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Nalan IŞIK

Çağdaş PEKTAŞ

Öğr. Gör. Eyüp ATILGAN

14_003

KENDİMİZİ PAZARLAYABİLİYOR MUYUZ: YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESELLEŞME ve ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ OKULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ile İLGİLİ BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

Doç. Dr. Ayşe COLLINS

14_004

AKADEMİK DANIŞMANLIĞIN İŞ ARAMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

Yrd. Doç. Dr.Olcay KİLİNÇ

Yrd. Doç. Dr. Uğur KİLİNÇ


Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN

14_007

LİDER TURİZM DERGİLERİNDEKİ TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ ANALİZİ 2000-2017

Doç.Dr. Arzu KILIÇLAR

Uzman Ayşe EREN

14_008

NEDEN TURİZM EĞİTİMİ? LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Yasin KELEŞ

14_009

TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI EĞİTİMİ

Öğr. Gör. Melike ÇAKIR KELEŞ

14_010

TÜRKİYE TURİZM DERGİLERİNDE ARAŞTIRMA PARADİGMALARI

Arş. Gör. Barış ÇIVAK

Yrd. Doç. Dr. Hakan SEZEREL

14_011

ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DIŞA DÖNÜKLÜKLERİ VE HİZMET YÖNELİMLERİNE GÖRE KÜMELENDİRİLMESİ

Prof. Dr. A.Celil ÇAKICI

Öğr. Gör. Murat ÖZDAMAR

21_001

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILARAK ULUSLARARASI TURİZM DESTİNASYONLARININ TEKNİK, SAF TEKNİK VE ÖLÇEK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÖRAL

21_003

MEVSİMSELLİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE ETKİNLİKLERİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI: BOZCAADA ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇOBAN

Yrd. Doç. Dr., Mustafa DOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Ozan KAYA

21_004

TERÖR RİSKİNE YÖNELİK SEYAHAT UYARILARI: TÜRKİYE'YE TURİST GÖNDEREN ÜLKELERİN YAKLAŞIMI

Arş. Gör. Burçin KIRLAR CAN

22_002

SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON PAZARLAMA SÜRECİNDE YEŞİL DESTİNASYONLAR

Mehmet Fırat KAYA


Macide TİĞİZ

Sevinç TAŞKIN

Uğur KİBRİT

Yrd. Doç. Dr. S. Emre DİLEK

22_003

MARDİN İLİNİN TANITIM VE PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYA: HOME TURKEY ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Dr. Yunus TOPSAKAL

Öğr. Gör. Dr. Pınar ÇELİK

22_005

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA EDEBİYATIN ROLÜ

Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZ

Fırat ÇİFTÇİ

22_008

DİZİLERİN YÖRE TURİZMİNE ETKİSİNİ BELİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Dr. Esra ÇIKMAZ

Öğr. Gör. Metin SÜRME

22_009

MERSİN ULUSLARARASI BAHAR ŞENLİĞİNE KATILAN ZİYARETÇİLERİN
MOTİVASYON UNSURLARI

Doç. Dr. Sevda SAHİLLİ BİRDİR

Arş. Gör. Derya TOKSÖZ

22_011

2016 YILINDA EN ÇOK TURİST ÇEKEN 10 ŞEHRİN MARKA KİMLİKLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

Yrd. Doç. Ahmet VATAN

22_012

DESTİNASYON MEMNUNİYETİ: MARDİN’E YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Aysen Ercan İŞTİN

Yrd. Doç. Sedat ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ

Yrd. Doç. Dr. Çağdaş ERTAŞ

22_014

TURİZM POTANSİYELİ VE DESTİNASYON PAZARLAMASI BAĞLAMINDA “MARDİN KALESİ"

Mehmet Uğur BEŞER

22_015

MANİSA’YA GELEN YABANCI TURİSTLERİN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET ALGILARI İLE TEKRAR ZİYARET NİYETLERİNİN BELİRLENMESİ

Eda ÖZLEYEN

Prof. Dr. Mustafa TEPECİ

Prof. Dr. Ebrü GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN

23_002

KÜLTÜR TURİZMİ ve TEMSİL: Türkiye’nin Kültür Turizmi İmgelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Web Sitesinde Temsili

Dr. Enis G. TATAROĞLU

23_003

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI TURİSTLERİN TACİZ ALGISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yasemin KOÇAK

İrem ENSER

23_004

TURİSTLERİN ALDATILMAYA YÖNELİK ALGISI

Arş. Gör. Selim KIROVA

Doç. Dr. Gürhan AKTAŞ

23_007

NİTELİKLİ TURİST? KİME VE NEYE GÖRE?

Arş. Gör. Gökçe Yasemin KOZAN

Arş. Gör. Soner SÖYLER

Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN

31_001

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVENE ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Elbeyi PELİT

Öğr. Gör. Yusuf GÖKÇE

31_002

İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI, İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ STRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KONAKLAMA İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ

Bilim Uzmanı Nilüfer ŞAHİN

31_003

ÖRGÜTE UYUMUN ALGILANAN HİZMET PERFORMANSINA ETKİSİ

Kübra Sarıboğa DAĞLI

Şaziye BAL

Yrd. Doç. Dr. Özcan ZORLU

31_004

TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞVEREN MARKASI ALGISI VE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Mehmet Tahir DURSUN

Doç. Dr. Engin Deniz ERİŞ

31_005

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE YENİLİK İLİŞKİSİ

Öğr. Gör. Ahmet ÇETİN

Doç. Dr. Cafer TOPALOĞLU

31_006

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Erdinç BALLI

31_007

OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN STRATEJİK KARAR VERMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Murat GÖRAL

Bilim Uzmanı Funda GÖRAL

31_008

İŞ-ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI: TERMAL OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Elbeyi PELİT

Merve GÜLEN

31_009

ELEŞTİREL DÜŞÜNCE DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇÖP

Arş. Gör. Öznur ÇETİNKAYA

Arş. Gör. Fatma ŞENGÜL

Gamze PEHLİVAN

31_010

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL MUHALEFET İLE İLİŞKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ

Mustafa GÜLAYDIN

Yrd. Doç. Dr. Özlem SÜRÜCÜ

Büşra KASAPOĞLU

31_011

OTEL İŞLETMELERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMUNDA KUŞAKLARARASI FARKLAR: ÇEŞME ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Nilgün AVCI

Fatma ÖZDAL

Buse AŞÇI

31_012

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN BİREYLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ

Berna ŞAD

Yrd. Doç. Dr. Seda ŞAHİN

31_014

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Mehmet TEKELİ

Doç. Dr. Lütfi BUYRUK

31_015

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BUTİK OTEL SEKTÖRÜ REKABET ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Meral Dursun

Arş. Gör. Tuğba Arık YÜKSEL

33_001

GARSON’UN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ İLE MESLEKİ YETKİNLİKLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Yrd. Doç. Dr. Sait DOĞAN

Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ

33_003

DEĞİŞİM SÜRECİNDE ÇALIŞAN DUYGULARININ YÖNETİMİ: BİR RESTORAN ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK

Arş. Gör. Volkan GENÇ

33_004

MÜŞTERİLERİN RESTORAN TERCİHİNE GÖRE KÜMELENDİRİLMESİ ÜZERİNE KAYSERİ’DE BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. A.Celil ÇAKICI

Okt. Erşan YILDIZ

33_005

MÜŞTERİ HER ZAMAN HAKLI MI? YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ’NDE PROBLEMLİ MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Arş. Gör. Yakup Kemal ÖZEKİCİ

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN

33_006

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞ GÖRENLERİN İŞ TATMİNLERİYLE MUTLULUK VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİNOP ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Hasibe YAZIT

Yrd. Doç. Dr. Gül ERKOL BAYRAM

Yrd. Doç. Dr. Ali Turan BAYRAM

33_007

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öğr. Gör. Fatma ARIN

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK

33_008

YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK

Dilek FİDAN

33_009

DİYARBAKIR VE KUŞADASI'NDA HİZMET VEREN DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI MEMNUNİYET ALGI DÜZEYİ

Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK

Mustafa TÜNİK

34_001

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE ARAS YÖNTEMİ UYGULAMASI

Yrd. Doç. Dr., Burcu ILGAZ YILDIRIM

Doç. Dr., Fahriye UYSAL

Öğr. Gör. Furkan YILDIRIM

40-002

RESTORAN TERCİHİNDE AİLE BİREYLERİNİN ETKİSİ:
ALAKART SERVİS YAPAN RESTORAN MÜŞTERİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Mehmet GÜNAY

40-003

OLUMLU VE OLUMSUZ GERİ BİLDİRİMLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE GÖRE İNCELENMESİ: BOOKİNG.COM ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Engin TENGİLİMOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÖRAL

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKGÖZ

40-004

MARMARİS’İ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN ALIŞVERİŞ DENEYİMLERİNE İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Aydan BEKAR

Arş. Gör. Nisan YOZUKMAZ

Öğr. Gör. Çağrı SÜRÜCÜ

Bilim Uzmanı Ramazan İNAN

40_005

TURİST FOTOĞRAFLARI VE TURİZM PAZARLAMASI AÇISINDAN ÖNEMİ

Doç. Dr. Serhat HARMAN

Erşad TAN

40_006

TÜRKİYE’DEKİ İLK CİTTASLOW DOSTU İŞLETME OLAN ‘YEDİ BİLGELER’E YÖNELİK E-YORUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Arş. Gör. Merve AYDOĞAN ÇİFÇİ

Özlem TAŞKIRAN

40_007

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN WEB SAYFA TASARIMININ VE PAZARLAMA UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Merve KALYONCU

Doç. Dr. Gökçe YÜKSEK

40_008

SEYAHAT ACENTALARINDA MÜŞTERİLERLE DEĞER ÜRETİMİ: İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA

Arş. Gör. Reşat ARICA

40_010

BOOKİNG.COM’A ERİŞİM KISITI KARARININ BASINDAKİ YANSIMALARI: BİR MEDYA ANALİZİ

Arş. Gör. Volkan BAHÇECİ

Arş. Gör. Hümeyra DOĞRU

Prof. Dr. Burcu Selin YILMAZ

40_011

TÜKETİCİLERİN RESTORANLARA İLİŞKİN ALGILARI: İSTANBUL RESTORANLARI ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Murat BAYRAM

40_013

TURİZME KATILAN X VE Y KUŞAKLARININ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Süheyla GOLCHESHMEH

Ahmet ÇELİK

51_001

KAİZEN VE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN MENÜ GELİŞTİRME AŞAMASINDA UYGULANABİLİRLİĞİ

Mehmet GÜLER

Yrd. Doç. Dr. Yeşim HELHEL

60_002

YERLİ TURİSTLERİN YÖRESEL RESTORANLARI TERCİH ETME NEDENLERİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Oya ÖZKANLI

Öğr. Gör. İsmail ERTOPCU

60_005

DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ YEMEK KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Nurten ÇEKAL

Aslı YURDAKUL

60_006

YÖRESEL ÜRÜNLERİN GASTRONOMİ TURİZMİNE ETKİSİ: MARDİN BULGURU İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Serkan YİĞİT

Yrd. Doç. Dr. Turgay BUCAK

60_007

YENİ BİR TURİST SEGMENTİ: “FOODIE”LER

Arş. Gör. Nisan YOZUKMAZ

Yrd. Doç Dr. Aydan BEKAR

Doç. Dr. Burhan KILIÇ

60_008

İBN BATTUTA SEYAHATNAMESİNDE YEME-İÇME KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr. Gör. Aysel YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖNÇEL

60_009

KÜLTÜR TURİZMİ ÖĞESİ OLARAK GASTRONOMİ VE MARDİN İLİ’NİN GASTRONOMİ İMAJI

Arş. Gör. Salih YILDIZ

60_010

GASTRONOMİ ALANINDA UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞINA GİRMİŞ KENTLERİN RESTORAN WEB SAYFALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME

Öğr. Gör. Dr. Belma SUNA

Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU

60_012

REKREASYONEL TURİZM FAALİYETİ OLARAK URFA SIRA GECELERİ

Arş. Gör. Mahmut BARAKAZI

Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖNÇEL

60_013

GASTRONOMİ TEMALI YEREL FESTİVALLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Dr. Menekşe CÖMERT

Arş. Gör. Kadir ÇETİN

60_015

YEREL GIDA ve COĞRAFİ İŞARETLEME KAPSAMINDA SÜRYANİ ŞARABI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hilal ÖZ

Yrd. Doç. Dr. Beril DÖNMEZ

60_016

TURİSTLERİN GASTRONOMİ KAVRAMI VE GASTRONOMİ TURİZMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Ümit SORMAZ

Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ

Bilim Uzmanı Şule KAYA

Öğr. Gör. Esat ÖZATA

60_017

21. YÜZYILA DOĞRU TÜRK GASTRONOMİSİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİNİN ETKİLERİ

Yrd. Doç Dr. Betül Öztürk

Öğr. Gör. Selin İŞEVCAN ERTAMAY

60_018

MUTFAK MÜZESİ ZİYARETÇİLERİNİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: EMİNE GÖĞÜŞ MUTFAK MÜZESİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Hülya YEŞİLYURT

Arş. Gör. Reşat ARICA

60_019

TİCARİ MUTFAKLARDA YEREL YİYECEK SATIN ALMA VE KULLANMA DAVRANIŞI: ALGILANAN ENGELLER VE FAYDALAR

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa

Arş. Gör. Mustafa Ülker

70_001

TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE YENİ BİR MODEL

Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜRSOY

70_003

TURİST REHBERLERİNİN ARABULUCULUK ROLÜ ÜZERİNE SATIŞ TEMSİLCİLERİ GÖZÜYLE BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Öğr Gör. Dr. Seçkin ESER

80_001

GERZE’DE YAVAŞ ŞEHİR ALGISININ VE REKREASYON POTANSİYELİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Ebru KARAPINAR

Doç. Dr. Evren GÜÇER

80_002

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ REKREASYON EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. M. Murat KIZANLIKLI

Arş. Gör. M. Cenk BİRİNCİ

80_003

REKREATİF GRUPLARDA SEYAHAT ETME NEDENLERİ: MOTOSİKLET KULLANICILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Arş. Gör. Mehmet ERTAŞ

Doç. Dr. Gürhan AKTAŞ

80_004

BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Sercan YILDIZ

Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ

90_002

GÖÇ TURİZMİ (DIASPORA),SON ŞANS TURİZMİ ( LAST CHANCE), OYUNCAK TURİST (TOY TOURIST) KAVRAMLARININ TÜRKİYE’DEKİ TURİZM İŞLETMELERİ VE İŞLETMECİLERİ AÇISINDAN BİLİNİRLİĞİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Ebru BAĞÇI

Öğr. Gör. Ayşe PAK

Öğr. Gör. Yeliz AKÇAY

91_001

BOLU YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI’NIN GLAMPİNG TURİZMİ POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Levent Selman GÖKTAŞ

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK

91_003

BİREYLERİN EKOLOJİK TUTUMLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİNGÖL YÜZEN ADALAR ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Üzeyir KEMENT

Öğr. Gör. Sinan ÇAVUŞOĞLU

Bilim Uzmanı Berkan BAŞAR

91_004

KIRSAL KALKINMA İÇİN KIRSAL TURİZM: BURDUR/AKÇAKÖY LAVANTA DERESİ PROJESİ

Yrd. Doç. Dr. Utku ONGUN

Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

92_001

ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİNDE KÜLTÜR TURİZMİ: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Buket BULUK

Arş. Gör. Dr. Bekir EŞİTTİ

Yrd. Doç. Dr. S. Haluk ERDEM

92_002

İKONOGRAFİDEN BAYRAMA BİR ÖLÜM MOTİFİ: "MERYEM ANA'NIN UYUMASI/KOİMESİS"

Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK

Yrd. Doç Dr. Emin ARSLAN

92_003

GAZİANTEP İLİNDE YEMENİCİLİK

Doç. Dr. Atınç OLCAY

Gülceren MISIRLIOĞLU

Fevzi KARALAR

92_004

AHLAT’IN KÜLTÜREL TURİZM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖŞKER

92_005

ÖZEL MÜZELERİN KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Dr. Melike GÜL

Yrd. Doç Dr. Kudret GÜL

92_006

ANADOLU’NUN ZENGİN FELSEFİ MİRASININ ÖZEL İLGİ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Hülya ÖZÇİT

Öğr. Gör. Şimal ŞAHİNOĞLU

92_007

ESKİŞEHİR KURTULUŞ MÜZESİNİ ZİYARET EDEN ZİYARETÇİLERİN HÜZÜN TURİZMİ DENEYİMLERİ

Billur KAYGUSUZ

92_009

MARDİN’DE ÇEKİLEN DİZİ VE FİLMLERİN YERELDEKİ YANSIMALARI

Yrd. Doç. Dr. İsmail KERVANKIRAN

Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

92_010

ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KÜLTÜR TURİZMİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Yrd. Doç. Dr. Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

Dr. Sadık SERÇEK

92_011

COĞRAFİ İŞARETLER VE SİİRT İLİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK

Zozan OĞUZ

92_012

ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK ZAMAN YOLCULUĞU: MARDİN ÖRNEĞİ

Fatma ÖZDAL

Doç. Dr. Nilgün AVCI

92_013

TOKAT KALE’SİNİN HÜZÜN TURİZMİ POTANSİYELİ

Yrd. Doç. Dr. Kadir ÇAKAR

92_014

ÇANAKKALE ANADOLU BAĞ ROTASININ BAŞLANGIÇ NOKTASI OLABİLİR Mİ?

Doç. Dr. Erol DURAN

Özge ERYÜCEL

Zafer ÖZCAN

92_015

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİNİ ZİYARET EDEN YERLİ ZİYARETÇİLERİN HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARININ BELİRLENMESİ

Harun Reşit GÜNDOĞAN

Elmas BULUT

Bilal Nadir ALKAN

Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Çağrı SAÇLI

92_016

DESTİNASYON TERCİHİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN ÖNEMİ: ULUSLARARASI KÜLTÜR TURİSTLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yrd. Doç. Dr. Çağrı SAÇLI

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

93_002

İÇ TURİZM KAPSAMINDA HELAL TURİZMİN YERİ VE GELİŞİMİ

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ

Ahmet Emre DERİNKÖK

93_003

İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİ NOKTASINDA BİR ÖRNEK: “MARDİN SULTAN ŞEYHMUS TÜRBESİ”

Mehmet Uğur BEŞER

94_001

TERMAL TURİZMDE YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİFLERİ VE HİZMET BEKLENTİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Nurettin AYAZ

Hasan DAĞ

94_002

BİR SAĞLIK TURİZMİ DESTİNASYONU OLARAK TRAKYA BÖLGESİ

Yrd. Doç. Dr. Gülüm Burcu DALKIRAN

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü