• /
  • Kongre Tarihçesi

Mardin Artuklu Üni.

Kongre Tarihçesi

KONGRE

TARİH

DÜZENLEYEN KURUM

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

KONGRE KONUSU/TEMASI

1. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

16-18 Kasım 1990

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Zafer DOĞAN

-

2. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

21-23 Kasım 1991

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Zafer DOĞAN

-

3. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

25-27 Kasım 1992

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Zafer DOĞAN

-

4. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

26-28 Kasım 1993

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SAĞCAN

-

5. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

08-10 Kasım 1994

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SAĞCAN

-

6. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

18-20 Kasım 1995

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ULU

-

7. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

29 Kasım - 03 Aralık 1996

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ULU

-

8. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

12-14 Aralık 1997

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ULU

-

9. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

06-09 Kasım 1998

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ULU

-

10. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

21-24 Ekim 2009

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Celil ÇAKICI

-

11. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

02-05 Aralık 2010

Adnan Menderes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU

-

12. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

30 Kasım - 04 Aralık 2011

Düzce Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ

Türk Turizminde Sürdürülebilir  Rekabet Avantajının Elde Edilmesi

13. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

06-09 Aralık 2012

Akdeniz Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tahir ALBAYRAK

Dünyada ve Türkiye’de Turizmde  Yeni Döneme Doğru: Yeni Ürünler,  Hizmetler, Stratejiler

14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

05-08 Aralık 2013

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Turizmde Yenilik

15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

13-16 Kasım 2014

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR

Engelsiz Turizm

16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

12-15 Kasım 2015

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

Turizm ve Barış

17. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

20-23 Ekim 2016

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Ozan BAHAR

Akademi-Sektör Buluşması

18. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

18-22 Ekim 2017

Mardin Artuklu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK

Kültür Turizmi

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü