• /
  • Yürütme Kurulu

Mardin Artuklu Üni.

Yürütme Kurulu

YÜRÜTME KURULU

Ünvanı, Adı Soyadı

Görevi

Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK

Başkan

Prof. Dr. Hala HASSAN EL SAYED MOHAMED

Üye

Yrd. Doç. Dr. Musallam ABEDTALAS

Üye

Yrd. Doç. Dr. Kadir ÇAKAR

Üye

Yrd. Doç. Dr. Aslı ÇELİKEL Üye
Yrd. Doç. Dr. Semra GÜRBÜZ Üye

Yrd. Doç. Dr. Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

Üye

Arş. Gör. A.Vahap ALTÜRK

Üye

Arş. Gör. Tuğba ARIK YÜKSEL

Üye

Arş. Gör. Şehmus AYKOL

Üye

*Soyada göre alfabetik düzenlemiştir. 

 

SEKRETERYA

Ünvanı, Adı Soyadı

İletişim

Arş. Gör. Şehmus AYKOL

sehmusaykol@artuklu.edu.tr  dahili:2004

Arş. Gör. Tuğba ARIK YÜKSEL

tugbaarikyuksel@gmail.com  dahili:2011

Arş. Gör. A. Vahap ALTÜRK

vahapalturk@gmail.com  dahili:2018

Ercan AKIN (Y.O. Sekreteri)

0482 213 4002 (dahili: 2026)

 

    

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü